Drobečková navigace

Úvod > O školce > Základní info

Základní info 

Organizace školního roku 2022/23

Během státních svátků je mateřská škola uzavřena. Během školních prázdnin (podzimní, jarní apod.) provoz mateřské školy bude podle potřeby upraven.

Během Vánočních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen  – tzn. Od 23.12. 2022 do 1.1.2023.

O všech případných změnách v provozu mateřské školy budou zákonní zástupci včas informováni.

O škole

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, která zahájila provoz v září 2020. Nachází se ve středu obce Herink – okres Praha východ. Jedná se o novostavbu s atraktivními prostory a moderním vybavením. V okolí školy můžeme najít různé ekosystémy, rozmanitou přírodu – pole, rybníček, louku a vilovou část obce se zahrádkami pro námětové procházky při pobytu venku.

Mateřská škola je dvoutřídní předškolním zařízením s kapacitou 48 dětí, ve věku zpravidla 3 – 6 let.

Ve svém školním vzdělávacím programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, klademe důraz na všestranný rozvoj dětské osobnosti.

Věkové složení děti na třídách je heterogenní ve věku 3 – 6 let, dle aktuálně přijatých dětí. Ve třídách prohlubujeme kooperativní činnosti (vzájemnou komunikaci, spolupráci), důraz klademe na adaptaci nově příchozích dětí, rozvoj sociálních dovedností a tolerance. U dětí v posledním roce předškolního vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj školních dovedností.

Součástí každé třídy je herna, která také slouží pro odpočinek dětí a odpolední zájmové činnosti. Každá třída je vybavenaR didaktickými, sportovními pomůckami a hračkami odpovídajícími věku dětí. Druhou část třídy tvoří stolky pro přímou pedagogickou činnost, tvoření a stravování dětí.

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, strava je dovážena stravovací firmou a vydávána výdejním okénkem na třídách. Klademe důraz na zdravé stravování s dostatkem ovoce a zeleniny. Upevňujeme správné stolování, sebeobsluhu, používání příborů. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy a pitnou vodu). 

Před budovou školy je zahrada, která je vybavena víceúčelovými dřevěnými herními prvky, skluzavkou, houpačkou, pískovištěm s krycí plachtou , boční betonový plot bude využívám jako tabule, kryté venkovní posezení . Bezprostřední blízkosti školy je multifunkční hřiště, nově upravená náves a hřiště. Vše budeme v rámci možností využívat pro pobyt venku.

Organizace dne

6.45 - 8.00 Zahájení provozu a scházení všech dětí

 • spontánní zájmové aktivity
 • volné a námětové hry
 • tvořivé koutky
 • individuální práce s dětmi

8.00- 9.15 Tělovýchovné a pohybové chvilky, osobní hygiena, svačina

 • zdravotní cvičení, pohybové hry
 • sebeobsluha
 • stolování

9.15 - 9.45 Výchovně vzdělávací činnost dle školního vzdělávacího programu

 • aktivity zaměřené na rozvoj dítěte ve všech oblastech předškolního vzdělávání
 • didaktická činnost
 • prosociální aktivity, řízené činnosti
 • rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
 • jazykové chvilky, motorika mluvidel, dechová cvičení, fonematický sluch
 • individuální a skupinové činnosti - výtvarné, pracovní, hudební a dramatické
 • rozvoj předmatematické gramotnosti
 • zájmové a psychomotorické hry

9.45 - 11.45 Pobyt venku

 • tématické vycházky do okolí školy, pozorování přírody
 • hry na zahradě
 • sportovní a pohybové aktivity
 • pracovní činnosti na zahradě

11.45 -12.30 Oběd, osobní hygiena dětí

 • sebeobsluha (používání příboru, příprava stolu apod.)
 • seznamování se zdravým životním stylem a stravovacími návyky a zdravými potravinami
 • spolupráce, kooperace, pomoc při úklidu a přípravě stolování

12.30 - 13.00 Předávání dětí po obědě zákonným zástupcům a zmocněným osobám

13.00 - 14.30 Odpočinek na lehátku respektující rozdílné potřeby dětí

 • četba a poslech pohádek, relaxační hudba
 • Nejstarší věková skupina: klid na lehátku je zkrácen dle potřeb dětí
 • další nabídka činností v klidovém režimu
 • individuální a skupinová práce dle věku a potřeb dětí:
 • stolní hry, grafomotorická cvičení, logopedická prevence
 • práce s programem „Předškolák“

14.30 - 15.00 Osobní hygiena, odpolední svačina

15.00 - 17.15 Odpolední zájmové činnosti a aktivity dětí

 • volné hry dětí
 • volnočasové aktivity a kroužky
 • pokračování didakticky cílených a individuálních činností
 • pobyt na zahradě MŠ - dle počasí a ročního období

Odpolední předávání dětí zákonným zástupcům a zmocněným osobám