Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kamerový systém

Informace dle zákona na zpracování osobních údajů o kamerovém systému instalovaném v MŠ

Tímto vás informujeme, že prostory naší MŠ jsou  monitorovány kamerovým systémem s nahráváním v souladu s § 2 odst. b) zákona 110/2019 o zpracování  osobních údajů:

„Zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.“

 

V MŠ jsou konkrétně monitorovány tyto prostory:

Prostor vstupních dveří – před hlavním vchodem (1 kamera)vstupní chodba (1 kamera), šatny obou tříd (2 kamery). Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí. 

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem a k výše uvedeným účelům a uchovávány po dobu 48 hodin, po této době dochází k jejich automatické likvidaci.  

Tímto Vás dále informujeme o Vašem právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, omezení zpracování nebo výmaz (§ 29 odst. b) zákona 110/2019 o zpracování  osobních údajů) v případě, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování  osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále můžete požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce osobních údajů přijal a dokumentuje taková technická a organizační opatření, týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům.