Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Červená > 5.10. – 9.10. Téma týdne: Paleček a jeho kamarádi

5.10. – 9.10. Téma týdne: Paleček a jeho kamarádiPaleček se seznamuje s kamarády, představení dětí a Palečka (pohádková postava vyrobená z ponožky), která pomůže dětem s adaptací a upevňováním výchovně vzdělávacích procesů, pamatovat si jména kamarádu, kouzelná slovíčka, pravidla, emoce, názvy prstů.

Děti začínají vnímat a chápat související aktivity, části dne, začínají si uvědomovat  rozmanitost. Rozvíjejí slovní zásobu, receptivní dovednosti – vnímání, naslouchání, porozumění, verbální a neverbální dovednosti. Učí se koordinovat lokomoci a další pohyby těla, získávají pohybovou zdatnost, rozvíjejí hrubou motoriku, vědomě napodobují pohyb, koncentrují pozornost, rozvíjejí pohybovou paměť, smyslové vnímání, jemnou motoriku, učí se spolupracovat, poznávají přírodu, tvoří, rozvíjejí poznávací a paměťové procesy, myšlení, fantazii      

Aktivity: pohybové, výtvarné, tvůrčí, hudební, dramatické

  • výroba palečka z modelíny a kaštanu
  • pohádka s pohybem byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Paleček…
  • šiška v ruce: rozvíjení smyslů - hmatové, zrakové, čichové vnímání přírody, vytváření představy o světě
  • nové pohybové dovednosti – yóga, hluboké dýchání pomocí šišky, kompenzace organizmu
  • dramatické ztvárnění básně Paleček a jeho kamarádi

                                                                                                                                                                                           Paleček a jeho kamarádi – František Hrubín

palecek zmenseny (2).jpg

Mámo usmaž koblížky!“

Až mi dojdeš na šišky, nemám už čím topit synku,

dělej něco pro maminku!“

V lese bum, bum, bum, šiška jako dům,

za ní druhá, po ní třetí, z vysokého smrku letí.

Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček, jménem Ukazováček

Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.

Zavoláme Prostředníčka: Prostředníčku pomoz nám!"

Chlapečkovi zrudla líčka nadarmo se namáhám!“

Zavoláme Prsteníčka: Prsteníčku tak co ty?“

Chlapečkovi zrudla líčka: „šiška dělá drahoty“

Zavoláme na Malíčka: „Pojď Malíčku pomoz nám!“

Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává:

Ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte až zavolám!"

Tak teď! Hej rup! Už ji nesem.“

Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku, cukrovou kobližku.

 

Prstíková říkanka

Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti,

spočítám je hned, 1, 2, 3, 4, 5